Stacks Image 544
Add Background Images Here
Stacks Image 206
Stacks Image 208
Stacks Image 210
Stacks Image 212
Stacks Image 214
Stacks Image 216
Stacks Image 224

DRIE WETENSCHAPPEN

ÉÉN OLYMPIADE

WAT?

De EOES (European Olympiad of Experimental Science) is een jaarlijks weerkerende wetenschapsolympiade voor jongeren uit de Europese Unie.

De deelnemende landen zijn allemaal lid van EOES-vzw. Zij vaardigen telkens twee ploegen van drie deelnemers af. Deze teams moeten dan twee opdrachten uitvoeren, waarbij het accent vooral ligt op vaardigheden in de vakken biologie, chemie en fysica.

Bij de EOES primeert de ploeggeest op de individuele prestatie.

DOEL?

Het doel van de olympiade is leerlingen de gelegenheid geven zich te voelen als een 'échte' onderzoeker.

In universitaire labo's dienen zij een bepaald verschijnsel op interdisciplinaire wijze experimenteel te onderzoeken.

Dit verschijnsel zelf behoort niet noodzakelijk tot het leerplan van het secundair onderwijs. Het kadert wel in het huidig, actueel wetenschappelijk onderzoek.

BONUS?

Via de olympiade wil men ook jongeren uit de E.U. met elkaar in contact brengen.

Zo kunnen zij ervaringen met elkaar uitwisselen en zich een idee vormen van de onderwijsstructuren in de andere landen van de E.U.

Tijdens de olympiadeweek worden vaak vriendschapsbanden voor het leven gesmeed!

Stacks Image 585
Stacks Image 588
Stacks Image 591

IETS VOOR JOU?

Daar zijn we van overtuigd! Maar net zoals een deelnemer aan de olympische spelen moet voldoen aan een reeks selectiecriteria, moet ook jij een selectieprocedure doorlopen en aan volgende drie voorwaarden voldoen:

Stacks Image 607

Je mag pas 17 jaar worden tijdens het jaar van de EOES. Een deelnemer aan de EOES kan dus nooit ouder dan 17 jaar zijn.

Stacks Image 612

Je moet tijdens het jaar dat aan de EOES voorafgaat een zilveren of een gouden medaille behalen voor de Junior Olympiade Natuurwetenschappen (JON) of een laureaat zijn van de tweede ronde van de VBO, VCO of VFO.

Stacks Image 617

Je moet eerste, tweede of derde eindigen tijdens de Vlaamse selectieproef voor de EOES.

DE OLYMPIADE

De EOES duurt een week en gaat door tijdens het voorjaar. Naast de eigenlijke competitie - die twee halve dagen beslaat - wordt er ook voorzien in een hele reeks socio-culturele activiteiten. Een idee hiervan krijg je via de rubriek 'Vorige olympiades' of via het beeldmateriaal op onze 'Media'-pagina.

Stacks Image 646

DE OPDRACHTEN

Over het verschijnsel dat je moet onderzoeken krijg je een tekst, die je snel moeten kunnen verwerken en waarmee je tevens uitleg krijgt over de theoretische achtergrond.

Dan ga je aan de slag. Binnen de ploeg zijn taakverdeling, teamgeest en organisatie van wezenlijk belang om de opdrachten tot een goed einde te brengen. Het accent van deze olympiade ligt niet zozeer op theoretische voorkennis, maar eerder op vaardigheden zoals snel en accuraat informatie verwerken, het nauwkeurig manipuleren van apparatuur en het nauwgezet uitvoeren en registreren van metingen.

Van jou wordt verwacht dat je kan:
• metingen rekenkundig en grafisch verwerken
• verbanden zien
• grafieken interpreteren en besluiten trekken

Tegenslagen bij experimenten horen hier ook bij. Zo ervaar wat je het is om een echte wetenschapper te zijn…