VORIGE OLYMPIADES

Tot en met 2020 gingen de Europese wetenschapsolympiades door onder de naam 'EUSO' (European Union Science Olympiad).
In 2021 werd overgeschakeld op een nieuwe structuur, waarbij de organisatie van de olympiade berust bij een vzw: (EOES-vzw).

De leden van deze organisatie zijn de deelnemende landen, elk vertegenwoordigd door een nationale coördinator.
De nieuwe naam van de Olympiade benadrukt dat dit een wedstrijd is waarin wetenschappelijke problemen experimenteel worden opgelost.

Op de kaart hieronder zie je een pulserende stip in elk land van de E.U.

De
groene stippen vind je in de landen die reeds een EUSO/EOES georganiseerd hebben.
Wanneer je de cursor over een pulserende groene stip beweegt krijg je het jaar en de locatie van de Olympiade te zien.
Klik op een groene stip en je komt op een pagina met een verslag van de olympiade in kwestie, inclusief de opdrachten en beeldmateriaal..

De
gele stippen geven de landen aan die lid zijn van de EOES-vzw, maar die nog geen Olympiade hebben georganiseerd. Erop klikken heeft geen effect.

De
rode stippen geven de 2 EU-landen aan die nog geen lid zijn van de vereniging.