Stacks Image 6235

Selectieprocedure voor EOES 2022

De selectieproeven voor de EOES gaan steeds door in twee verschillende schooljaren. Dit komt doordat de eerste selectieronde gekoppeld is aan de JON (Junior Olympiade Natuurwetenschappen). Zo gaat voor EUSO 2022 de eerste selectieronde (JON) door tijdens het tweede semester van het schooljaar 2020-2021 en de finale tijdens het schooljaar 2021-2022.

Als je kans wil maken op een deelname aan EOES 2022 dien je dus tijdens het schooljaar 2020-2021 deel te nemen aan de JON!

VOOR WIE?
Stacks Image 6077

Deelnemers aan de selectieproef mogen pas 17 jaar worden in 2022.

Deelname is dus voorbehouden aan leerlingen die geboren zijn in 2005 of later.

PRESELECTIE
Stacks Image 6092

De eerste ronde bestaat uit een deelname tijdens het schooljaar 2020-2021 aan de Junior Olympiade Natuurwetenschappen (JON) en/of een deelname aan de Vlaamse Biologie Olympiade (VBO), de Vlaamse Chemie Olympiade (VCO) of de Vlaamse Fysica Olympiade (VFO).

FINALE

Tot de finale, die doorgaat aan de VUB in de tweede helft van oktober 2021, worden enkel de laureaten van de voorselectie toegelaten.

Dit zijn respectievelijk:

Stacks Image 6111

De winnaars van een gouden of van een zilveren medaille voor JON 2020 - 2021.

Stacks Image 6121

De best geplaatste laureaten van de tweede ronde van de VBO 2021, de VCO 2021 en de VFO 2021, die voldoen aan de leeftijdsvoorwaarde (geboren in 2005 of later) en die op het ogenblik van de EOES nog leerling zijn in het S.O.

Wat houdt de finale juist in?

Tijdens de finale worden de kandidaten gedurende een volledige dag getest op hun theoretische kennis van biologie, chemie en fysica, en op hun praktische vaardigheden voor deze drie wetenschappen.

De drie kandidaten, die de beste score behalen vormen het Vlaamse team, dat samen met een Franstalig team België mag vertegenwoordigen op de EOES in Tsjechië.

Een idee van de theorievragen, zoals die kunnen gesteld worden tijdens de finale, vind je HIER.

Leerstofonderdelen die tijdens de finale kunnen aan bod komen

Het merendeel van de theoretische vragen heeft betrekking op leerstofonderdelen die verondersteld worden gekend te zijn op het ogenblik van de proef.

Er zitten echter ook niet-leerstofgebonden vragen tussen die, mits wat gezond verstand, toch kunnen opgelost worden.

Wij zijn er ons van bewust, dat de leerplannen voor het vrij onderwijs en het gemeenschapsonderwijs nogal uiteenlopen, zodat wij ons bij het opstellen van de vragen voor het theoretisch gedeelte laten leiden door de

Nieuws & media
Selectiecomité EOES Vl.

EOES Vl. is een initiatief van:

Contact

EOES
p.a. Victor Rasquin
Gulden-Vlieslaan 61/0501
8000 Brugge
E-mail: info@eoes.be
Mobiel: +32 472 319 417