Stacks Image 10

Selectieprocedure voor EOES 2025

De selectieproeven voor de EOES gaan steeds door in twee verschillende schooljaren. Dit komt doordat de eerste selectieronde gekoppeld is aan de JON (Junior Olympiade Natuurwetenschappen). Zo gaat voor EOES 2025 de eerste selectieronde (via de JON) door tijdens het tweede semester van het schooljaar 2023-2024 en de finale selectieproef tijdens het eerste semester van het schooljaar 2024-2025.

VOOR WIE?

Stacks Image 33

Deelnemers aan de selectieproef mogen pas 17 jaar worden in 2024.

Deelname is dus voorbehouden aan leerlingen die geboren zijn in 2007 of later.

PRESELECTIE

Stacks Image 49

De eerste ronde bestaat uit een deelname tijdens het schooljaar 2023-2024 aan de Junior Olympiade Natuurwetenschappen (JON) of een deelname aan de Vlaamse Biologie Olympiade (VBO), de Vlaamse Chemie Olympiade (VCO) of de Vlaamse Fysica Olympiade (VFO).

Als je kans wil maken op een deelname aan EOES 2025 dien je dus tijdens het schooljaar 2023-2024 deel te nemen aan de JON of aan één van de Vlaamse olympiades natuurwetenschappen en moet je geboren zijn in 2008 of later.

FINALE

Tot de finale, die doorgaat aan de VUB in de tweede helft van oktober 2024, worden enkel de laureaten van de voorselectie toegelaten.

Dit zijn respectievelijk:

Stacks Image 71

De winnaars van een gouden of van een zilveren medaille voor JON 2023 - 2024.

Stacks Image 82

De best geplaatste finalist(e) van respectievelijk de VBO 2024, de VCO 2024 en de VFO 2024, die voldoet aan de leeftijdsvoorwaarde (geboren in 2008 of later) en die op het ogenblik van de EOES nog leerling is in het S.O.

Wat houdt de finale juist in?

Tijdens de finale worden de kandidaten gedurende een volledige dag getest op hun theoretische kennis van biologie, chemie en fysica, en op hun praktische vaardigheden voor deze drie wetenschappen.

De drie kandidaten, die de beste score behalen vormen het Vlaamse team, dat samen met een Franstalig team België mag vertegenwoordigen op de EOES 2025 in Kroatië.

Een idee van de theorievragen, zoals die kunnen gesteld worden tijdens de finale, vind je HIER.

Leerstofonderdelen die tijdens de finale aan bod komen

Het merendeel van de theoretische vragen heeft betrekking op leerstofonderdelen die verondersteld worden gekend te zijn op het ogenblik van de proef.

Er zitten echter ook niet-leerstofgebonden vragen tussen die, mits wat gezond verstand, toch kunnen opgelost worden.

Wij zijn er ons van bewust, dat de leerplannen voor het vrij onderwijs en het gemeenschapsonderwijs nogal uiteenlopen, zodat wij ons bij het opstellen van de vragen voor het theoretisch gedeelte laten leiden door de onderwijsdoelen natuurwetenschappen van de eerste graad en de onderwijsdoelen natuurwetenschappen / biologie / chemie / fysica van de tweede graad.