NIEUWS

Zilver en brons!

13-04-2024

België behaalt zilver en brons op de EOES in Luxemburg

Van 7 t.e.m. 14 april, namen 45 teams uit 23 E.U.-landen het tegen elkaar op tijdens de ‘European Olympiad of Experimental Science’ (EOES) in Luxemburg.
Buiten competitie nam ook nog een gastteam uit Oekraïne deel aan de olympiade.

Ieder deelnemend land werd vertegenwoordigd door twee ploegen van 3 deelnemers. België vaardigde een Vlaams en een Franstalig team af. De Vlaamse deelnemers waren Casper Faulconer (Go! Atheneum, Dendermonde), Leander Gabriël (Go! Atheneum, Voskenslaan Gent) en Victor Mei (Sint-Barbaracollege Gent).

De Franstaligen tekenden present met Cosentini Leo (Athénée Royal Jules Bordet, Etterbeek), Thomas-Alexis Vandooren (Institut Saint-Julien, Ath) en Jiahe Xu (British School, Tervuren).

Beide teams werden via regionale selectieproeven geselecteerd uit meer dan 3000 (!) deelnemers.

Stacks Image 1154

De twee Belgische teams
na de proclamatie

V.l.n.r. Thomas-Alexis Vandooren, Leo Cosentini en Jiahe Xu (franstalig team) en Casper Faulconer, Victor Mei en Leander Gabriël (Vlaams team)

Net zoals in 2013 slaagden de Luxemburgers er ook nu weer in twee originele opdrachten samen te stellen, met respectievelijk als thema 'Kanker' en 'D'Schueberfouer' (de jaarlijkse Luxemburgse kermis).

Tijdens deze opdrachten dienden de deelnemers niet alleen een beroep te doen op hun kennis en praktische vaardigheden, maar moesten ze - waar nodig - hun teamgenoten een handje toesteken.
Door de aard van de opdrachten kregen ze ook een beter inzicht in de samenhang tussen de diverse wetenschappen.

Voor hun prestaties kreeg het Vlaamse trio zilver en het Franstalige brons.

Voor een meer uitgebreid verslag, inclusief links naar de opdrachten en modelantwoorden, kan je terecht op onze speciale webpagina.

Op weg naar EOES 2024!

30-03-2024

Laatste stap: infodag

De voorbereiding op de deelname aan EOES 2024 werd afgerond met een infodag in het Instituut voor Natuurwetenschappen in Brussel op zaterdag 30 maart.

Op deze infodag waren het Nederlandstalige en het Franstalige team en de ouders van de teamleden uitgenodigd. Zij kregen er een complete briefing over het verloop van de olympiade en een infomap met de afspraken over de reis, plus een aantal praktische gegevens.

Hieronder enkele foto's van het gebeuren:

Stacks Image 1239

De twee Belgische teams

V.l.n.r. Casper Faulconer, Leander Gabriël en Victor Mei (Vl.) en
Thomas-Alexis en Leo Cosentini (Fr.)
Op het ogenblik van de foto was de derde Franstalige laureaat nog niet gekend.

Stacks Image 1157

Gezellige babbel tussen ouders en begeleiders

Stacks Image 1175

Dhr. en mevr. Vandooren , ouders van Thomas-Alexis, in gesprek met Louis De Vos , EOES-coordinator en begeleider voor de Franstaligen .
Rechts mevr. Lagasse, moeder van Leander Gabriël.

Stacks Image 1182

Gérard Cobut, coördinator van de Franstalige olympiades natuurwetenschappen, met rechts van hem de moeder van Thomas-Alexis.

Stacks Image 1195

Alexandre Marée, verantwoordelijke voor de Franstalige chemie-olympiade en EOES-begeleider, met rechts van hem Marie Decuyper, jurylid van de Franstalige biologie-olympiade.

Stacks Image 1203

Links Bernadette Hendrickx, voorzitter van de Vereniging voor Leraren wetenschappen en EOES-begeleider voor fysica met naast zich de ouders van Casper Faulconer.

Stacks Image 1211

Victor Mei, Thomas-Alexis Vandooren,
Casper Faulconer en Leander Gabriël

16-03-2024

Stagedag aan het GO! Atheneum Voskenslaan (Gent)

Dag op dag een week na onze eerste stagedag waren we nu voor de tweede editie te gast in het Atheneum Voskenslaan in Gent. De locatie was niet zo toevallig gekozen: twee van de drie finalisten voor de EOES 2024 lopen immers school in Gent, waaronder één van de twee in bovenvermeld atheneum.
Dankzij bemiddeling van de heer Serge Piette, leraar biologie aan het Atheneum en medewerker aan diverse olympiades, konden we gebruik maken van één van de goed uitgeruste labo's.

Het atheneum Voskenslaan in Gent

Tijdens deze stagedag kregen de deelnemers uitgebreid de kans om vertrouwd te raken met het gebruik van een breadboard via het maken van meerdere schakelingen.
Op deze schakelingen werden diverse metingen uitgevoerd met een multimeter, zo leerden ze ook de finesses van het gebruik van dergelijk apparaat.

Breadboard met eenvoudige parallelschakeling

In de namiddag was er een uiteenzetting van mevr. Bernadette Hendrickx (specialisatie fysica) over de krachten die ontwikkeld worden bij een draaiende centrifuge, en maakten de deelnemers kennis met de Neubauer-telkamer.
Ze kregen een uitvoerige uitleg over de bouw van zo'n telkamer en de manier waarop men met dit instrument onder de microscoop celconcentraties kan bepalen. Vervolgens gingen ze zelf aan de slag met een suspensie van gistcellen.

Neubauer telkamer

Terwijl ze toch met de microscoop bezig waren mochten ze enkele coupes maken van een gerbera-stengel en konden ze de ligging en het uitzicht van de doorgesneden vaatbundels observeren.

De studiedag werd afgesloten met het doorbladeren van een opdracht van een vorige olympiade. Aan de hand van de opdrachten kregen ze een reeks tips waarop ze dienden te letten bij het invullen van de antwoordbladen.

Er rest nu nog één tussenstap tot de afreis naar Luxemburg: op 30 maart is er een infosessie voorzien in het natuurhistorisch museum in Brussel voor het voltallige Belgische team (Vlaamse + Franstalige ploeg + de begeleiders) en de ouders van de deelnemers.

09-03-2024

Stagedag aan de HOWEST / Brugge

Net als vorige jaren, konden we ook dit jaar weer terecht op de HOWEST/Brugge om onze deelnemers aan de Europese wetenschapsolympiade in Luxemburg wat extra vaardigheden bij te brengen.

Voor onze drie laureaten (Casper Faulconer, Leander Gabriël en Victor Mei) had mevr. Salliau enkele boeiende experimenten klaargezet.

Mevr. Salliau met de drie finalisten

De dag werd gestart met een introductie over het gebruik van micropipetten en een kennismaking met restrictie-enzymen.

Nadien konden de deelnemers zelf aan de slag met een gelelektroforese van DNA-fragmenten. Via de duidelijke handleiding en mondelinge uitleg hadden ze geen problemen met het bereiden en het gieten van een agarosegel en met het aanbrengen van de DNA-stalen in de gelslotjes.

Het uiteindelijk resultaat werd bekeken onder UV. licht en besproken.

De gelelektroforese

Vervolgens stond een practicum spectroscopie op het programma. Via een verdunningsreeks van een kaliumpermanganaatoplossing en een spectrofotometer dienden ze vast te stellen dat er een lineair verband bestaat tussen de hoeveelheid licht die geabsorbeerd wordt door een gekleurde oplossing en de concentratie van die oplossing, m.a.w. dat voldaan wordt aan de wet van Lambert-Beer, die stelt dat A = ε.c.b (hierin is A = absorbantie, ε = de molaire extinctiecoëfficiënt, c = concentratie van de te onderzoeken stof in mol/L en b = weg afgelegd door het licht doorheen het staal).

Het maken van de verdunningsreeks van de KMnO4-oplossing was voor hen een uitstekende oefening in het zorgvuldig afwegen van een stof en het maken van een oplossing met een vooraf vastgelegde concentratie. Het feit dat ze een mooie rechte als grafiek bekwamen, bewijst hun kunnen!

De spectrofotometer bewijst dat de deelnemers
in staat zijn een perfecte verdunningsreeks te maken.

In naam van de drie finalisten bedanken we mevr. Salliau voor het enthousiasme waarmee ze onze laureaten die dag heeft begeleid, en de HOWEST voor de gastvrijheid en de lekkere broodjes.
Als de Vlaamse ploeg in april goed scoort op EOES 2024 in Luxemburg, zal dit zeker voor een deel aan haar te danken zijn!

Klik HIER voor enkele foto's van de stagedag

21-10-2023

Resultaten Vlaamse selectieproef

Op zaterdag 21 oktober 2023 verzamelden 14 finalisten op de VUB voor de uiteindelijke selectieproef voor EOES 2024. Deze proef bestond uit twee onderdelen: een theoretische proef en een practicum. De finalisten wisten zich te plaatsen via hun prestaties voor de JON 2023 of via één van de Vlaamse Olympiades Natuurwetenschappen.
Meer info over de selectieprocedure.

De finalisten werden geselecteerd uit meer dan 2 000 deelnemers, wat toch iets zegt over hun capaciteiten!

DE FINALISTEN

(in alfabetische volgorde)

Back

Alexander BINNEMANS

Oscar Romerocollege Dendermonde

Milai CAPIAU

Sint-Lievenscollege Gent

Liese DOOMS

Sint-Romboutscollege Mechelen

Casper FAULCONER

GO! Atheneum Dendermonde

Leander GABRIËL

GO! Atheneum Voskenslaan Gent

Victor MEI

Sint-Barbaracollege Gent

Daniel OGNYANOV

GO! Atheneum Tervuren

Jaro STEVENS

Sint-Godelieve-instituut St. Martens-Lennik

Warre THANT

Sint-Lievenscollege Gent

Brent TIRRY

Sint-Jorisinstituut Bazel

Mathias VAN DEN BERGHE

Sint-Paulus Waregem

Nand VANDERSTUKKEN

Don Bosco-instituut Haacht

Briek VAN HERBRUGGEN

Bernarduscollege Oudenaarde

Luka VAN UFFELEN

Heilig Hartcollege Tervuren

Next

De theoretische proef bestond uit drie reeksen meerkeuzevragen, respectievelijk over biologie, chemie en fysica. Hier werden de deelnemers niet zozeer getest op hun parate kennis, maar vooral op hun vermogen om verbanden te leggen.

Zoals steeds zaten er best wel een paar moeilijke inzichtsvragen tussen, maar de meeste deelnemers wisten er wel raad mee.

's Middags, tijdens de lunch, kregen de deelnemers de gelegenheid om wat nader kennis te maken met elkaar.

In de namiddag dienden de finalisten diverse vaardigheden te bewijzen tijdens practica voor biologie, chemie en fysica. Per discipline kregen ze 75 minuten voor de uitvoering van de opdrachten.

Enkele foto's van het practicum kan je HIER vinden.

And the winners are…