Stacks Image 9526

Nieuws

België behaalt 2x zilver op EOES 2021!


Normaal zou EOES 2021 plaatsvinden in Szeged (Hongarije), maar door de COVID-perikelen werd overgeschakeld op een plan-B, waarbij de olympiade op hetzelfde tijdstip fysiek doorging in elk deelnemend land.

De vragen, evenals bepaalde grondstoffen en materialen, werden geleverd door Hongarije, maar de lokale verantwoordelijken moesten instaan voor de praktische realisatie. De talrijke contacten met Hongarije verliepen via mail en Zoom-meetings

De opdrachten met biologische, chemische en fysische inslag draaiden rond twee thema’s ‘Honing’ en ‘Tisza, de blonde rivier’.
Stacks Image 9756
Stacks Image 9758
  • Wie 'honing' zegt denkt natuurlijk aan bijen. Zo werd er ingegaan op de anatomie en fysiologie van bijen, op hun levenscyclus en hun gedrag. Verder dienden de leerlingen de invloed van de temperatuur te onderzoeken op de viscositeit van honing en moesten ze met behulp van fluorescentiespectroscopie achterhalen hoeveel rietsuikerstroop in een verdund honingmonster aanwezig was. Tenslotte werd de antioxiderende activiteit van fenolverbindingen in honing bepaald, de ascorbinezuurequivalent van drie antioxidanten berekend en werd de invloed van de suikerconcentratie op de groei van gistcellen onderzocht.

  • De tweede grote opdracht had te maken met de Tisza, de rivier die door Szeged stroomt. Zo werd vastgesteld dat door klimatologische wijzigingen Hongarije met toenemende droogte te kampen heeft. Dit vormde aanzet van een onderzoek naar droogteresistente gewassen. Verder dienden de deelnemers de nitrietvervuiling in verschillende watermonsters te bepalen en de mogelijke oorzaken van de vervuiling te bepalen.Ook merkwaardige fysische eigenschappen van korrelige materialen, zoals zand, werden bestudeerd. Zo werd de korrelgrootte van zand onderzocht door laserlicht te zenden door een uitzakkende waterige suspensie.

De opdrachten waren zeker niet voor de poes en ieder jaar opnieuw staan wij verbaasd over de capaciteiten van onze jongeren (vaak te danken aan een gedreven leerkracht).

België werd vertegenwoordigd door een Vlaams en een Franstalig team. Het Vlaamse team bestond uit Thomas Buysse (K.A. Voskenslaan -Gent), Stef Husken en Arne Van Moere (beiden van het K.A.-Ekeren) en het Franstalige team uit Matteo Deléhouzée (Luik), Louïc Rochet (Froidchapelle) en Vladislav Morozov (Tervuren).

De wedstrijd ging door op 10 en 11 mei aan de VUB-ULB, waar lokalen en labo werden ter beschikking gesteld voor briefing en practica.

De antwoordbladen werden ingescand en gemaild naar de Hongaren, die op 14 mei de resultaten bekend maakten tijdens een gestreamde slotceremonie. Zo kon iedereen in een veilige omgeving de proclamatie volgen. Het was op die manier dat beide Belgische teams vernamen dat ze zilver behaalden. De kurken konden knallen!
Stacks Image 9745

De twee Belgische teams
V.l.n.r. Matteo Deléhouzée, Loïc Rochet, Vladislav Morozov (Franstalig team),
Stef Husken, Arne Van Moere en Thomas Buysse (Vlaams team)

Nieuws & media
Selectiecomité EOES Vl.

EOES Vl. is een initiatief van:

Contact

EOES
p.a. Victor Rasquin
Gulden-Vlieslaan 61/0501
8000 Brugge
E-mail: info@eoes.be
Mobiel: +32 472 319 417