Stacks Image 9526

Nieuws EOES 2023

21/05/2023

Medaillewinnaars worden gelauwerd

De laureaten van de finale van de EOES-selectie worden steeds persoonlijk verwittigd en worden niet kenbaar gemaakt via een proclamatie. Een proclamatie samen met de andere olympiades natuurwetenschappen heeft ten andere geen zin, omdat de EOES steeds doorgaat voor de datum van de proclamatie van de Vlaamse Olympiades Natuurwetenschappen.

Gelukkig krijgen we wel de gelegenheid om tijdens die proclamatie onze medaillewinnaars (figuurlijk) in de bloemetjes te zetten. Zo maakte een vol auditorium kennis met de prestaties van onze drie Vlaamse laureaten en kregen de aanwezigen via een kort filmpje een idee van het verloop van de olympiadeweek.

Stacks Image 10928

Klik op het logo van de olympiade
voor enkele impressies van EOES 2023

Een meer uitgebreide versie van de video en heel wat foto's kan je bekijken via twee links onderaan onze 'Album'-pagina.

De laureaten hoefden ook niet met lege handen naar huis; voor hun unieke prestatie in Riga werden Wout Goethals, Michail Ognyanov en Cas Van Herbruggen beloond met een mooi boekenpakket.

Stacks Image 10893

Cas Van Herbruggen, Wout Goethals en Michail Ognyanov
ontvangen een boekenpakket uit de handen van de EOES-coördinator
(Foto
Filip Van Loock)

06/05/2023

Tweemaal ZILVER voor België op EOES 2023!

Stacks Image 10843

De twee Belgische teams
V.l.n.r. Wout Goethals, Cas Van Herbruggen, Michail Ognyanov (Vlaams team) en
Anatole Otjacques, Martin Ergo en Aurélien Chevalier (Franstalig team)

Stacks Image 10854
Stacks Image 10851
03/04/2023

Stagedag UAntwerpen

Traditioneel krijgen we van de organisatoren van de volgende EOES enkele tips, waarmee we aan de slag kunnen om onze kandidaten wat bij te scholen. Zo kregen we van de Letten voor de EOES 2023 in Riga ondermeer als tips plantenweefsels, plantencoupes, microscopie en TLC (dunnelaagchromatografie).

Daar de finalisten van de Vlaamse Biologie olympiade tijdens de paasvakantie een stage krijgen, waarop die onderwerpen aan bod komen, hebben we gevraagd of we ons op dat ogenblik bij hen mochten aansluiten.

Zo kregen de deelnemers aan de UAntwerpen een snelcursus plantenanatomie, waarna ze zelf preparaten van een stengel en blad (tulp, munt, selder) mochten maken. Via dunnelaagchromatografie onderzochten ze een extract van het bladgroen van spinaziebladeren.

Stacks Image 10874

Langs deze weg willen we de Universiteit Antwerpen bedanken voor het gebruik ter beschikking stellen van hun infrastructuur en professor Marion CRAUWELS, (SLO-Natuur wetenschappen optie Biologie, KU Leuven) voor de tijd die ze wou vrijmaken om onze kandidaten bij te scholen.

11/03/2023

Stagedag aan HOWEST /Brugge

Net als vorig jaar konden onze 3 laureaten weer terecht op de afdeling biomedische laboratoriumtechnologie van de HOWEST, campus Rijselsestraat te Brugge, voor een uitgebreide voorbereiding op de EOES 2023 in Riga (Letland).

Stacks Image 10742

Voor Wout GOETHALS (GO! Atheneum De Ring / Leuven), Michail OGNYANOV (GO! Atheneum / Tervuren) en Cas VANHERBRUGGEN (Bernarduscollege / Oudenaarde) had mevr. Salliau enkele boeiende experimenten klaargezet.

In de voormiddag werd gestart met informatie over restrictie-enzymen bij de productie van DNA-fragmenten. Deze fragmenten kunnen vervolgens gebruikt worden voor het bepalen van een DNA-profiel.

Voor het afmeten van de benodigde hoeveelheden werd gebruikt gemaakt van micropipetten, waar ze - na wat oefenen - vlot mee aan de slag konden.

Elke deelnemer kreeg een DNA-monster, waarvan een genetische vingerafdruk zou gemaakt worden. Met de restrictie-enzymen werd het DNA op specifieke locaties verknipt, waarna de fragmenten via een gelelektroforese volgens grootte van elkaar gescheiden werden.

Bij het opstellen van de gelelektroforese leerden de deelnemers hoe ze een 1% agarosegel dienden te maken en te gieten. Verder bereidden ze een reactiebuffer, die een optimale pH creëerde voor de restrictie-enzymen en die bovendien de stroomgeleiding, nodig voor de elektroforese, bevorderde.

Alvorens de gel te laden met hun restrictiefragmenten, voegden ze nog een blauwe ladingsbuffer toe aan de epjes met de restrictiefragmenten. Zodoende werd het laden van de monsters in de gel-slotjes vergemakkelijkt.

Na het laden werd de elektroforese gestart en was het tijd voor een snelle lunch, aangeboden door de HOWEST.

Stacks Image 10749


In het begin van de namiddag werd het bandenpatroon van de gelelektroforese gevisualiseerd via een foto van de gel m.b.v. een speciaal toestel.

De rest van de namiddag werd besteed aan het opstellen van een kalibratiecurve voor de kwantitatieve analyse van een KMNO4-oplossing. Het maken van de verdunningsreeks van de KMnO4-oplossing was voor onze laureaten een uitstekende oefening in het zorgvuldig afwegen van een stof en het maken van een oplossing met een vooraf bepaalde concentratie.

Stacks Image 10760

Via een spectrofometer werd vervolgens de absorbantie van de verschillende verdunningen gemeten en konden de deelnemers vaststellen dat er voldaan werd aan de wet van Lambert-Beer, die stelt dat A = ε.c.b (hierin is A = absorbantie, ε = de molaire extinctiecoëfficiënt, c = concentratie van de te onderzoeken stof in mol/L en b = weg afgelegd door het licht doorheen het staal).

Het feit dat ze een perfecte rechte als grafiek bekwamen, bewijst hun kunnen!

In hun naam bedanken we mevr. Salliau voor het enthousiasme waarmee ze onze laureaten die dag heeft begeleid en de HOWEST voor de gastvrijheid.

Als de Vlaamse ploeg goed scoort op EOES 2023, zal dit zeker voor een deel aan hen te danken zijn!

Hieronder vind je nog enkele foto's van deze dag:

(Door op een foto te klikken kom je terecht in de fotogalerij)

23/10/2022

Resultaten Vlaamse selectieproef

NAAM SCHOOL
BERGER Robin Sont-Pieterscollege / Jette
DECROCK Daan Klein Seminarie / Roeselare
DEVOS Gabriël Immaculata-instituut / De Panne
ESPEEL Matthias Sint-Maartensscholen / Ieper
FELGEIROLLES Philip Sint-Michielscollege / Schoten
GOETHALS Wout GO! Atheneum De Ring / Leuven
GOOSSENS Arthur GO! Erasmusatheneum / Deinze
HUANG Lisa Guldensporencollege Kaai / Kortrijk
HUYGE Anna-Catharina Sint-Aloysisuscollege / Menen
KAMPEN Ruben GO! Atheneum / Dendermonde
NEIRINCK Gus Sint-Lievenscollege / Gent
OGNYANOV Daniel GO! Atheneum / Tervuren
OGNYANOV Michail GO! Atheneum / Tervuren
PAULUSSEN Nathan Sint-Jan Berchmanscollege / Mol
VANDEVELDE Julen Bovenbouw Sint-Michiel / Leopoldsburg
VAN HERBRUGGEN Cas Bernarduscollege / Oudenaarde

And the winners are…

NAAM % SCHOOL
OGNYANOV Michail 90,2 % Go!-Atheneum / Tervuren
VAN HERBRUGGEN Cas 88,3 % Bernarduscollege / Oudenaarde
GOETHALS Wout 74,8 % GO! Atheneum De Ring / Leuven
Stacks Image 10676

Michail OGNYANOV

Stacks Image 10682

Cas VAN HERBRUGGEN

Stacks Image 10688

Wout GOETHALS

Nieuws & media
Selectiecomité EOES Vl.

EOES Vl. is een initiatief van:

Contact

EOES
p.a. Victor Rasquin
Gulden-Vlieslaan 61/0501
8000 Brugge
E-mail: info@eoes.be
Mobiel: +32 472 319 417